Ít ai có thể thấy được sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình

By 7 năm ago

Ít ai có thể thấy được sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share