Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt

By 7 năm ago


Kẻ ngu dốt nghĩ mình thông thái, nhưng người thông thái biết mình ngu dốt.

(The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself a fool.)

– Anatole France –

Share