Kết quả không quan trọng, quan trọng là không để cho bản thân phải tiếc nuối

By 7 năm ago


Kết quả không quan trọng, quan trọng là không để cho bản thân phải tiếc nuối

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share