Khi bạn ý thức được mình là người khiêm tốn nghĩa là bạn không còn khiêm tốn nữa

By 7 năm ago

Khi bạn ý thức được mình là người khiêm tốn nghĩa là bạn không còn khiêm tốn nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share