Khi mệt mỏi hãy quay về nơi đây, nơi mà có một người luôn chờ đợi và yêu thương anh vô điều kiện

By 7 năm ago


Khi mệt mỏi hãy quay về nơi đây, nơi mà có một người luôn chờ đợi và yêu thương anh vô điều kiện

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share