Khi tình yêu đi qua rồi, thứ để lại là nỗi cô đơn đặc quánh

By 7 năm ago


Khi tình yêu đi qua rồi, thứ để lại là nỗi cô đơn đặc quánh

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share