Khi yêu em, em là hoa bất tử. Cưới em về, em là sư tử của đời anh!

By 7 năm ago


Khi yêu em, em là hoa bất tử. Cưới em về, em là sư tử của đời anh!

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share