Khoảng cách cô độc nhất là khi bạn tự nói với chính mình “Mình thương mình mà, có phải không?”

By 7 năm ago


Khoảng cách cô độc nhất là khi bạn tự nói với chính mình "Mình thương mình mà, có phải không?"

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share