Khoảng cách đôi khi sẽ giúp bạn nhận ra người nào đáng giữ, người nào nên buông bỏ

By 7 năm ago


Khoảng cách đôi khi sẽ giúp bạn nhận ra người nào đáng giữ, người nào nên buông bỏ

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share