Không có người con gái nào thích sự cô đơn, chỉ có người con gái biết rằng sống với sự cô đơn sẽ tốt hơn cho mọi thứ

By 7 năm ago


Không có người con gái nào thích sự cô đơn, chỉ có người con gái biết rằng sống với sự cô đơn sẽ tốt hơn cho mọi thứ

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share