Không phải sức lực mà là lòng kiên nhẫn đã làm nên những công trình vĩ đại

By 7 năm ago

Không phải sức lực mà là lòng kiên nhẫn đã làm nên những công trình vĩ đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share