Kỉ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại

By 7 năm ago


Kỉ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại

– H.Marion –

Share