Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình muốn.