Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình muốn.

Kinh nghiệm, đó là thứ mà ta nhận được khi không nhận được những thứ mình muốn.