Làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc


Làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc

Làm điều bạn thích là tự do, thích điều bạn làm là hạnh phúc

– Frank Tyger –