Làm một người tổn thương chỉ cần một câu nói, nhưng muốn làm một người cảm động lại cần cả đời

By 7 năm ago


Làm một người tổn thương chỉ cần một câu nói, nhưng muốn làm một người cảm động lại cần cả đời

– Khuyết danh –

Share