Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.

By 7 năm ago


Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.

– Ngạn ngữ Trung Quốc –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share