Lập thân trước hết là trung và hiếu, mà trung và hiếu thì không thể dối trá được

By 7 năm ago

Lập thân trước hết là trung và hiếu, mà trung và hiếu thì không thể dối trá được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share