Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự

By 7 năm ago

Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share