Lời nói đẹp, đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất

By 7 năm ago

Lời nói đẹp, đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share