Lúc cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, lúc không cần mạnh mẽ thì đừng tỏ ra mạnh mẽ. Phụ nữ khóc trong lòng người đàn ông của mình không coi là mất mặt.

By 6 năm ago

Lúc cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, lúc không cần mạnh mẽ thì đừng tỏ ra mạnh mẽ. Phụ nữ khóc trong lòng người đàn ông của mình không coi là mất mặt.

Share