Mọi việc làm không nguyên tắc đều dẫn đến đổ vỡ

By 7 năm ago

Mọi việc làm không nguyên tắc đều dẫn đến đổ vỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share