Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có.

By 7 năm ago


Một cách đơn giản để hạnh phúc là trân trọng những gì mình đang có.

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share