Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

By 7 năm ago


Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh.

(It is a characteristic of wisdom not to do desperate things.)

– Henry David Thoreau –

Share