Một người chồng là những gì còn lại của người tình sau khi các dây thần kinh được chiết xuất

Một người chồng là những gì còn lại của người tình sau khi các dây thần kinh được chiết xuất