Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con

By 7 năm ago


Một người mẹ vẫn mãi là một người mẹ, luôn luôn quan tâm đến những đứa con. Cho dù những đứa con đó đã lớn lên, và có những đứa trẻ của riêng mình.

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share