Một phút suy ngẫm những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn của ta còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ

By 7 năm ago


Một phút suy ngẫm những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn của ta còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ

– F. Rinac –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share