Một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là nhìn thấy nụ cười của người mình yêu thương

Một trong những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống là nhìn thấy nụ cười của người mình yêu thương

– Khuyết danh –