Nếu ai đó thực sự cần bạn, họ sẽ tìm mọi lý do để giữ bạn bên cạnh

By 7 năm ago


Nếu ai đó thực sự cần bạn, họ sẽ tìm mọi lý do để giữ bạn bên cạnh

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share