Nếu anh thật sự thương em, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản, cho em thấy bàn tay anh ấm đến thế nào

By 7 năm ago


Nếu anh thật sự thương em, hãy bắt đầu từ những việc đơn giản, cho em thấy bàn tay anh ấm đến thế nào

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share