Nếu bạn không tự làm chủ bộ não của mình, người khác sẽ làm chủ nó thay bạn

By 7 năm ago

Nếu bạn không tự làm chủ bộ não của mình, người khác sẽ làm chủ nó thay bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share