Nếu bạn muốn có được những thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm.

Nếu bạn muốn có được những thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm.