Nếu có hai người cùng sống với nhau hòa thuận, nên tin trong đó có ít nhất một người tốt

By 7 năm ago

Nếu có hai người cùng sống với nhau hòa thuận, nên tin trong đó có ít nhất một người tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share