Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.

By 7 năm ago


Nếu có thể, hãy giúp người khác. Nếu không có thể thì ít nhất không nên hại ai.

(If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.)

– Dalai Lama –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share