Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả

By 7 năm ago

Nếu không có mục đích, anh không làm được gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share