Nếu không có tình yêu và sự say mê thực sự thì không có công việc nào trôi chảy

By 7 năm ago

Nếu không có tình yêu và sự say mê thực sự thì không có công việc nào trôi chảy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share