Nếu nỗi buồn có thể vơi đi bằng ánh mắt, thì xin anh hãy nhìn em một lần thôi

By 7 năm ago


Nếu nỗi buồn có thể vơi đi bằng ánh mắt, thì xin anh hãy nhìn em một lần thôi

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share