Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi

By 7 năm ago


Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

(Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.)

– Francis Quarles –

Share