Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye. Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới.

By 6 năm ago

Never bend your head. Always hold it high. Look the world straight in the eye.
Đừng bao giờ cúi đầu. Hãy luôn ngẩng cao. Nhìn thẳng vào mắt thế giới.

Share