Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi

By 7 năm ago


Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.

(Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.)

– Edward Young –

Share