Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ.

By 7 năm ago

Ngày nào chúng ta không cười, ngày đó chúng ta đã mất nhiều thứ.

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share