Người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi.

Người bất mãn khó tìm được ghế dễ ngồi.

(The discontented man finds no easy chair.)