Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

By 7 năm ago

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share