Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa

By 7 năm ago


Người có tài thấy được điểm mấu chốt, và coi tất cả những thứ khác là dư thừa.

(A person who is gifted sees the essential point and leaves the rest as surplus.)

– Thomas Carlyle –

Share