Người khó tính thế nào cũng có cách để đáp ứng họ.Nhưng bạn sẽ chẳng thể nào đáp ứng được một người không biết mình muốn gì.

By 6 năm ago

Người khó tính thế nào cũng có cách để đáp ứng họ.Nhưng bạn sẽ chẳng thể nào đáp ứng được một người không biết mình muốn gì.

Share