Người không muốn tới đích thì dù có khởi sự tốt cũng uổng công

By 7 năm ago

Người không muốn tới đích thì dù có khởi sự tốt cũng uổng công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share