Người muốn đi thì đừng nên giữ. Họ sẽ tìm đủ lý do để ra đi

By 7 năm ago


Người muốn đi thì đừng nên giữ. Họ sẽ tìm đủ lý do để ra đi

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share