Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống

By 7 năm ago


Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.

(A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.)

– Charles Darwin –

Share