Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ – nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.

By 7 năm ago

Người trẻ tuổi nghĩ người già là những kẻ dại khờ – nhưng người già biết người trẻ tuổi là những kẻ dại khờ.

(The young people think the old people are fools – but the old people know the young people are fools.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share