Người yêu thì quá dễ để có, còn hạnh phúc thì quá khó để tìm

By 7 năm ago


Người yêu thì quá dễ để có, còn hạnh phúc thì quá khó để tìm

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share