Nhắm mắt lại, để tâm tình thật thanh thản. Những chuyện đã qua thì hãy để nó qua, dùng thái độ cam tâm tình nguyện mà đối mặt với mọi chuyện, sống một cuộc đời thật bình yên.

By 6 năm ago

Nhắm mắt lại, để tâm tình thật thanh thản. Những chuyện đã qua thì hãy để nó qua, dùng thái độ cam tâm tình nguyện mà đối mặt với mọi chuyện, sống một cuộc đời thật bình yên.

Share